Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Czujniki smogu i zanieczyszczeń -
czym karmisz swój organizm?

Czujniki smogu Polskiej produkcji zadbają, abyś czuł się bezpiecznie w swoim środowisku. Sensory jakości powietrza, wody i gleby pozwolą Ci sprawdzić jakie czynniki i niebezpieczeństwa otaczają Twój dom i Twoich najbliższych.
Dla Twojej wygody stworzyliśmy aplikację na każdy model smartfona. Pozwól czujnikom monitorować Twoje powietrze i czuj się bezpiecznie.

Czytaj więcej
Air pollution 2016

Kardiolodzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca przeanalizowali dane z Katowic:

W dniach alarmu smogowego liczba zgonów wzrasta o 6 pkt proc.

Zmarłych z powodu chorób serca i naczyń było w tym samym okresie więcej aż o 8 pkt proc.

Więcej osób umiera także w ciągu kolejnych kilkunastu dni od ogłoszenia alarmu.

W szpitalach wzrosła wtedy o 12 liczba pacjentów z zawałem serca.

Chorych z udarem mózgu było więcej o 16 pkt proc.

O 14 pkt proc. wzrosła też liczba pacjentów w poradniach rodzinnych.

Żyj świadomie

Twoje środowisko to woda, gleba a w szczególności powietrze które Cię otacza. Nic nie ma większego wpływu na rozwój Twój i Twoich najbliższych.

Zdrowie Twoje i Twojej rodziny o które dbasz na co dzień jest silnie uzależnione od Twojego środowiska.

Kontrolujesz dietę i aktywność fizyczną, a środowisko w jakim przebywasz, powietrze którym oddychasz i woda jaką pijesz ma równie duże znaczenie.

Sensory dymu to podstawa świadomego życia. Nasze czujniki mogą zapewnić Ci znacznie więcej!

Monitoring powietrza w Polsce

Monitoring powietrza w Polsce to pierwszy krok do wprowadzenia zmian, które w przyszłości pozwolą na oddychanie pełną piersią, niezależnie od pogody czy pory roku. Zbieranie danych, ich analiza – to podstawowe działania, konieczne do poznania smogowego przeciwnika i przygotowania skutecznej strategii, która pozwoli na jego ostateczne pokonanie.

Sieć sensorów środowiskowych monitoruje najważniejsze parametry powietrza, wody i gleby w Twoim otoczeniu.

Analiza i możliwość raportowania i alarmowania nigdy nie była prostsza. Aplikacja, która powstała z myślą o Twojej wygodzie poinformuje Cię o zagrożeniach i umożliwi uniknięcie negatywnych elementów środowiska.

Miasta i gminy dzięki narzędziu jakim jest sensor zanieczyszczeń środowiskowych zapewnią Ci spokojne, bezpieczne i świadome życie.

Już dziś zadbaj o zdrowie Twoje i bliskich.

Badanie jakości powietrza

Monitoring powietrza w Polsce to pierwszy krok do wprowadzenia zmian, które w przyszłości pozwolą na oddychanie pełną piersią, niezależnie od pogody czy pory roku. Zbieranie danych, ich analiza – to podstawowe działania, konieczne do poznania smogowego przeciwnika i przygotowania skutecznej strategii, która pozwoli na jego ostateczne pokonanie.

Pierwsze badania jakości powietrza oraz analiza jego składu przeprowadzane były jeszcze w poprzednim wieku. Dostrzeżenie zależności między smogiem a ilością zgonów związanych z chorobami dróg oddechowych, okupione było ofiarami. Dziś, pomimo większej świadomości i technologicznie zaawansowanych narzędzi, wciąż nie radzimy sobie z zanieczyszczeniem powietrza.

Na całym świecie, liczba zgonów z powodu smogu z roku na rok rośnie. Problem dotyczy większości regionów na świecie, w tej niechlubnej konkurencji prym wiodą jednak państwa azjatyckie, a w szczególności Chiny oraz Indie. W czołówce pozostaje również Rosja i USA. Pomiar jakości powietrza w polskich miastach także pozostawia wiele do życzenia. W miesiącach zimowych normy przekraczane są wielokrotnie, a wyjście na dwór bez maski natychmiast powoduje uporczywy kaszel.


Stacja pomiaru jakości powietrza

Od kilku lat monitoring powietrza w Polsce pozwala na zaobserwowanie podobnych zależności na terenie całego kraju. Sieć czujników pozwoliła na stworzenie map zanieczyszczeń i wskazanie regionów, dzielnic miast, które najbardziej cierpią z powodu smogu. Pomiary czystości powietrza i niepokojące wyniki obserwacji, pozwoliły na działalność inicjatyw oraz firm, które skupiają się na walce o lepszą jakość życia i ograniczenie zanieczyszczeń. Dzięki tym przedsięwzięciom wiele gmin i miast podjęło uchwały mające na celu ograniczenie źródeł, z których pochodzą niebezpieczne dla zdrowia związki.

Podjęte zabiegi to wciąż jednak za mało – poziom pomiaru smogu w miesiącach zimowych wciąż ma tendencje do wielokrotnego przekraczania wyznaczonych norm. Konieczne jest zwielokrotnienie zasobów umożliwiających skuteczne działanie, a przede wszystkim poszerzenie w społecznościach lokalnych wiedzy na temat problemu smogu.

Stacje pomiaru powietrza w szkołach

Syngeos stawia przede wszystkim na edukację, dzięki której świadomość problemu rośnie, a wraz z nią społeczna akceptacja na wprowadzane zmiany. Naszą misję edukacyjną prowadzimy wspólnie z samorządami na terenie całej Polski oraz w ramach współpracy z podmiotami takimi jak NASK, INEA oraz Orange.

Wspólnymi siłami stworzyliśmy Edukacyjną Sieć Antysmogową. W ramach działań Sieci rozpoczęliśmy monitoring jakości powietrza w szkołach na terenie całej Polski. W akcji uczestniczy 461 szkół. Celem programu jest szerzenie wiedzy na temat znaczenia czystości powietrza. Powstawaniu kolejnych stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza towarzyszą zajęcia poszerzające wiedzę uczniów na temat negatywnych skutków smogu. Podczas lekcji dzieci i młodzież poznaje odpowiedź na pytanie „dlaczego monitoring jakości powietrza jest niezbędny” oraz wspólnie z nauczycielami próbują wypracować metody, które pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych gazów.

Stacje pomiaru powietrza pobierają wyniki z okolic szkół, a wszystkie zebrane dane wyświetlane są na tablicy zainstalowanej na szkolnych korytarzach. Możliwość codziennej obserwacji zmian, jakie zachodzą w pomiarach oraz analiza danych archiwalnych, umożliwia uczniom wyprowadzenie własnych wniosków. Dzięki udostępnionym stacjom pomiaru, nauczyciele w łatwy sposób mogą ukazać zależności, jakie zachodzą między pogodą a stanem powietrza. Przyszkolny monitoring powietrza pomaga dzieciom i młodzieży przyswoić wiedzę odnośnie składu powietrza oraz pochodzenia jego niebezpiecznych elementów, np. cząsteczek pm2,5 oraz pm10.

Nasze działania edukacyjne skierowane są również do dorosłych. Jednym z punktów współpracy podczas tworzenia kolejnych stacji pomiaru powietrza, są również przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności. Niezależnie od skali danej akcji konsultujemy problemy z przedstawicielami lokalnych władz i udostępniamy materiały, które umożliwią przejrzystość informacji.

Syngeos na rzecz lokalnych społeczności

Lokalna współpraca w oparciu o nowoczesne technologie pozwala na stworzenie sieci monitorowania jakości powietrza, która będzie działać na rzecz społeczności. Syngeos stawia na współpracę z samorządami oraz firmami, które pragną podjąć walkę o czyste powietrze w swoim otoczeniu. Słuchamy potrzeb mieszkańców i doradzamy rozwiązania, które sprawią że monitoring jakości powietrza na danym terenie będzie przeprowadzony bez zastrzeżeń, a obserwacje pozwolą na wdrożenie niezbędnych zmian.


Pomiar czystości powietrza

Stawiamy na szeroki dostęp do wiedzy i wyników badania jakości powietrza w danym regionie. W ramach współpracy zapewniamy instytucjom monitory edukacyjne oraz tablice LED, które umożliwiają informowanie o bieżącym stanie powietrza. Dzięki aplikacji i danym zebranym z ponad 2000 stacji pomiaru jakości powietrza, informacje o zagrożeniach uzupełniane są w czasie rzeczywistym. Pomiar smogu i prognozowanie jego poziomu w kolejnych godzinach, ułatwi decyzję o założeniu maski i uniknięciu największych zagrożeń.

Stworzone przez nas stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza działają już w kilkuset miastach Polski. Monitoring powietrza odbywa się w ramach budowy nowoczesnego miasta – Smart City, działającego w oparciu o technologie Internetu Rzeczy. Wykorzystanie rozwiązań, które pozwalają na szybkie zbieranie danych umożliwiają analizę zebranych informacji przez specjalistów i podjęcie konkretnych kroków, które stopniowe usuwanie przyczyn powstawania zanieczyszczeń.

Gotowy do współpracy?

Czekamy na Ciebie.