Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Oferta

OFEROWANE ROZWIĄZANIA

Mierzymy

Informujemy

Monitorujemy

Edukujemy

Rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleb w osadach ludzkich jest coraz większym problemem nie tylko lokalnych władz, ale również mieszkańców. Każdy z nas powoli dostrzega niekorzystny wpływ dużej ilości samochodów, czy też przestarzałych konstrukcyjnie pieców, stosowanych w wielu domach. Dodatkowym problemem jest poziom hałasu, który coraz bardziej przekracza normy zdrowotne i może powodować nie tylko dyskomfort, ale w dłuższej perspektywie – nawet uszkodzenia słuchu.

Świadomość konsekwencji zanieczyszczenia najbliższego środowiska rośnie, wciąż jednak jest zbyt mała, aby podjąć stanowcze działania na większą skalę. Kontrola swojego otoczenia, to pierwszy krok do analizy problemu i próby znalezienia rozwiązań, korzystnych dla środowiska i dla nas samych. Metody działań, opracowane z udziałem specjalistów oraz lokalnych społeczności, pozwolą na zmianę nawyków i podjęcie wspólnych akcji w walce o bezpieczniejsze miejsce do życia i pracy.

Zapytaj o ofertę.

Czekamy na Ciebie.