Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Oferta

OFEROWANE ROZWIĄZANIA

Mierzymy

Informujemy

Monitorujemy

Edukujemy

Rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleb w osadach ludzkich jest coraz większym problemem nie tylko lokalnych władz, ale również mieszkańców. Każdy z nas powoli dostrzega niekorzystny wpływ dużej ilości samochodów, czy też przestarzałych konstrukcyjnie pieców, stosowanych w wielu domach. Dodatkowym problemem jest poziom hałasu, który coraz bardziej przekracza normy zdrowotne i może powodować nie tylko dyskomfort, ale w dłuższej perspektywie – nawet uszkodzenia słuchu.

Świadomość konsekwencji zanieczyszczenia najbliższego środowiska rośnie, wciąż jednak jest zbyt mała, aby podjąć stanowcze działania na większą skalę. Kontrola swojego otoczenia, to pierwszy krok do analizy problemu i próby znalezienia rozwiązań, korzystnych dla środowiska i dla nas samych. Metody działań, opracowane z udziałem specjalistów oraz lokalnych społeczności, pozwolą na zmianę nawyków i podjęcie wspólnych akcji w walce o bezpieczniejsze miejsce do życia i pracy.

Nowoczesne mierniki jakości powietrza

Syngeos oferuje kompleksowe rozwiązania, które skutecznie będą wspomagać wszystkie inicjatywy podjęte na rzecz obniżenia poziomu smogu i poprawienia jakości powietrza. Umożliwiamy przeprowadzenie rzetelnych działań, rozpoczynając od wyboru odpowiednich mierników zanieczyszczenia powietrza, poprzez ich montaż, aż po serwis urządzeń. Nasza współpraca z kontrahentami nie ogranicza się tylko do sprzedaży, a uwzględnia m.in. konsultacje i doradztwo, umożliwiające znalezienie idealnych punktów na umieszczenie wybranego miernika czystości powietrza. Jakość naszej pracy i wrażliwość na lokalne czynniki rośnie z każdą kolejną realizacją – uwzględniamy potrzeby i wytyczne mieszkańców oraz władz regionów, z którymi współpracujemy.

Opracowany przez Syngeos system bazuje na nowoczesnych technologiach, przede wszystkim Internet of Things oraz możliwościach zaawansowanych programów obliczeniowych. Informacje przesyłane przez czujniki cechuje wysoka dokładność analizy aktualnego składu powietrza wokół nich. Sieć mierników czystości powietrza oraz dane dotyczące gleby i wody, pozwalają na wykonanie prognoz stanu zanieczyszczenia w kolejnych dniach. Uniwersalność naszych produktów daje możliwość integracji z większością dostępnych na rynku możliwości, a co za tym idzie – rozszerzenie funkcjonalności systemu, zależnie od potrzeb Klienta.

Urządzenia oferowane w ramach usług Syngeos mogą być włączone do systemu Smart City. Każdy zainstalowany przez firmę miernik smogu ma możliwość przesyłu danych poprzez protokół LoRaWAN, łączący ze sobą wszystkie elementy systemu. Komunikacja w sieci LoRa charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię, która może być pozyskiwana z ogniw fotowoltaicznych. Dane pochodzące z mierników czystości powietrza przekazywane są na odległość nawet kilkunastu kilometrów.

Mierniki zanieczyszczenia powietrza

Każdy instalowany przez Syngeos czujnik – benzenu, pyłu zawieszonego pm10 i pm2.5 oraz tlenku węgla, jest sprzętem najwyższej jakości. Zastosowana w miernikach technologia kondycjonowanej próbki powietrza umożliwia otrzymywanie jeszcze rzetelniejszych wyników, które pozwalają na dogłębną analizę stanu powietrza na danym terenie. Wymienione wyżej czujniki analizują powietrze wokół siebie i dostarczają kompletnej wiedzy na temat jego składu:

Czujnik Benzenu

Zanieczyszczenie benzenem dotyczy głównie okolic zakładów pracy, zdarza się jednak że występuje również na terenach miejskich. W dużym stężeniu jest toksyczny, stąd konieczne jest kontrolowanie zawartości związku w powietrzu;

Czujnik pyłu zawieszonego pm10 i czujnik pm2,5

Analizuje poziom zanieczyszczeń składających się z cząsteczek o średnicy do 10 μm i 2,5 μm. Duże stężenie obu cząsteczek przyspiesza dostawanie się ich do ludzkiego krwiobiegu i dalej – do narządów wewnętrznych. Dłuższa ekspozycja na pm10 i pm2,5 może znacznie zwiększyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych oraz uszkodzeń układu oddechowego.

Czujnik tlenku węgla, znanego także pod nazwą “czad“

Jest efektem spalania węgla oraz innych paliw w zakładach przemysłowych oraz w samochodach. Niebezpieczny zwłaszcza w przypadku braku wystarczającej ilości tlenu.System czujników instalowanych przez Syngeos umożliwia nieograniczone generowanie raportów oraz widgetów do umieszczenia na stronach internetowych lokalnych samorządów czy firm prywatnych. Wspieramy naszych Klientów nie tylko podczas wyboru mierników czystości powietrza, ale razem z nimi staramy się znaleźć najbardziej optymalną jego lokalizację, która umożliwia rzetelne zbieranie wyników. Każdy miernik zanieczyszczenia powietrza objęty jest możliwością serwisowania.

Ofertę Syngeos obejmują nie tylko mierniki jakości powietrza, ale także monitory edukacyjne oraz zewnętrzne tablice led. Proponujemy również osobisty miernik powietrza – pyłomierz Dust Air, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem.

Inwestycja w miernik powietrza i smogu Syngeos pozwoliła wielu instytucjom na głęboką analizę i opracowanie planu ograniczania zanieczyszczeń. Wśród naszych Klientów znajdują się jednostki administracyjne z terenu całej Polski, m.in. Metropolia Poznań oraz Miasto Katowice.

Inwestycja w edukację

Mając na uwadze konieczność podejmowania dalszych kroków w walce o ograniczenie zanieczyszczeń, naszą ofertę rozszerzyliśmy o prowadzenie działań edukacyjnych. Wierzymy, że czujnik pyłu zawieszonego pm2,5 oraz pm10 umożliwia zebranie kompleksowych danych na temat problemu, jednak bez upowszechnienia wiedzy na temat zanieczyszczeń, dysponowanie nimi nie wystarcza, aby przystąpić do wdrożenia zmian.

Edukacja to kolejne pole, na którym Syngeos podjął współpracę z samorządami z większości regionów Polski. Firma stawia na kształcenie najmłodszych mieszkańców – poprzez kolorowanki tematyczne i zeszyty zadań. Partnerzy Syngeos mają możliwość skorzystać również ze scenariuszy lekcji, których tematyka oscyluje wokół czystości powietrza i jego wpływu na środowisko. Scenariusze dostosowane są do potrzeb młodzieży szkolnej. W ramach zajęć wykonywane są m.in. pomiary powietrza za pomocą pyłomierza osobistego Dust Air. Już wkrótce udostępniona zostanie również gra planszowa, dzięki której najmłodsi dowiedzą się dlaczego dane zebrane przez mierniki jakości powietrza są istotne i jakie działania należy podjąć, aby były jak najlepsze.

Nasza działalność edukacyjna nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy najmłodszym. Wspieramy samorządy w szerzeniu wiedzy wśród dorosłych mieszkańców – m.in. poprzez plakaty. Misję edukacyjną prowadzimy również przy współpracy z innymi podmiotami, m.in. z NASK, INEA oraz ORANGE.

Zapytaj o ofertę.

Czekamy na Ciebie.