Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Oferta

OFEROWANE ROZWIĄZANIA

Czujniki

Master

Chmura

Aplikacja

Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego i skutecznego monitorowania środowiska w Twoim mieście bądź gminie. Sieć czujników środowiskowych, które mierzą następujące parametry:

 • PM1 / PM2.5 / PM10

 • CO

 • CO2

 • O2

 • O3

 • NO

 • NO2

 • SO2

 • NH3

 • CH4

 • H2

 • H2S

 • HCl

 • HCN

 • PH3

 • ETO

 • Cl2

 • ORP

 • DO

 • I-

 • Li+

 • Mg2+

 • NO3-

 • NO2-

 • K+

 • Ag+

 • Na+

 • Ca2+

System został tak zaprojektowany, aby zapewnić skuteczne i dostępne rozwiązanie, które w intuicyjny sposób pozwoli na monitoring Twojego otoczenia pod względem kluczowych parametrów środowiskowych. Jest kompletnym rozwiązaniem monitorującym jakość powietrza, wody i gleby.

Wszystkie elementy połączone są protokołem komunikacyjnym LoRaWAN co wpływa na dodatkowe możliwości wykorzystania sieci w późniejszym etapie rozwoju Smart City. Software – platforma do obsługi i zarządzania systemem pobiera selektywne dane w czasie rzeczywistym lub wybranych okresach.

Wykorzystujemy technologię IoT oraz zaawansowane aplikacje obliczeniowe, które na podstawie zgromadzonych danych są w stanie wskazać predykcje na kolejne dni i godziny.

Możliwości hardware i software oferowanego przez nas urządzenia dopuszczają dodawanie dużej liczby funkcjonalności w zależności od potrzeb (możliwość integracji z wieloma systemami dostępnymi na rynku).

Zapytaj o ofertę.

Czekamy na Ciebie.