Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Edukacja, edukacja i jeszcze raz prewencja

O tym, jak trudno zmienić swoje wieloletnie przyzwyczajenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie w tak kluczowych kwestiach jak codzienne wybory żywieniowe czy transportowe. Stąd też, tak mozolnie przebiega proces przestawienia się na proekologiczne nawyki. Ale istnieje grupa ludzi, którym może ta umiejętność przyjść z łatwością – dzieci. Ale to właśnie od nas zależy ich edukacja oraz dawany na co dzień przykład.

Monitoring jakości powietrza

Jakość powietrza, którym oddychasz

Jako firma, dostarczająca profesjonalne czujniki jakości powietrza, staramy się kompleksowo podchodzić do tematu zwalczania smogu. Dlatego też, nie tylko monitorujemy poziom pyłów PM ale staramy się maksymalnie wspierać samorządy, w informowaniu mieszkańców i proponowaniu rozwiązań, mogących poprawić dobrostan środowiska, w którym żyją. Kluczowym wsparciem całego procesu jest edukacja najmłodszych. Informowanie i przyzwyczajanie do dokonywania właściwych wyborów, znacząco ułatwi dzieciom i młodzieży, przyjęcie proekologicznej postawy. Efekt ten udaje nam się osiągnąć, za pomocą różnorodnych akcji edukacyjnych oraz materiałów, do przeprowadzania zajęć o tematyce ochrony środowiska naturalnego. Niezależnie od wieku, w jakim są odbiorcy, można przekazywać im dobre praktyki, dostosowując przekaz do możliwości percepcyjnych.
Szczególną uwagę przykładamy do:

  • prawidłowej segregacji śmieci;
  • oszczędzania wody i energii elektrycznej;
  • znaczenia zieleni w codziennym otoczeniu;
  • wyjaśnienia zasad działania odnawialnych źródeł energii;
  • alternatywnych środków transportu;
  • oraz innych zagadnień, silnie powiązanych z tematyką czystego powietrza i ochrony środowiska.

Zarówno spotkania, organizowane w ramach warsztatów czy wydarzeń samorządowych, jak i zajęcia prowadzone przy użyciu opracowanych przez nas materiałów edukacyjnych, spotykają się z dużym zainteresowaniem dzieci. Warto wykorzystać ich chęć do poznawania nowych zagadnień i dzięki temu budować poczucie sprawczości w codziennym dbaniu o środowisko naturalne.
To niebawem te dzieci, wchodząc w dorosłe życie, będą odpowiadały za podejmowanie decyzji o sposobach ogrzewania budynków, w których mieszkają, o wyborze pojazdów czy innych kwestiach, mających wpływ na organizację życia. Jeżeli wejdą w dorosłość z odpowiednim zasobem wiedzy i świadomości, znacznie łatwiej będzie im przystosować życie do rozwiązań prośrodowiskowych.

Dust Air – edukacja dla wielbicieli nowinek technologicznych

O ile, do dzieci z dużą mocą przemawiają zadania logiczne i kolorowe formuły gier czy zeszytów zadań, to w przypadku młodzieży, przekazywanie wiedzy, która zainteresuje, musi mieć zmienioną formułę. Monitoring zanieczyszczenia powietrza, realizowany za pośrednictwem aplikacji na smartfony, spotka się z większą przychylnością, w porównaniu do klasycznego wykładu czy materiałów drukowanych. Dlatego też, razem z Głównym Instytutem Górnictwa, stworzyliśmy innowacyjny produkt – pyłomierz osobisty Dust Air, który jest urządzeniem mobilnym i dzięki swej kompaktowej postaci, może być wykorzystywany w pomiarach terenowych. Mapowanie trasy i odczyty pomiarów za pomocą aplikacji, przekonują młodych ludzi do podjęcia wyzwania monitoringu jakości powietrza w swojej okolicy. Możliwość wyciągnięcia własnych wniosków, daje im poczucie siły sprawczej i w znacznie większej mierze, zachęca do stosowania proekologicznych rozwiązań.

Dla małych i dużych

Stały kontakt z danymi z zakresu jakości powietrza w najbliższej okolicy, przyzwyczaja mieszkańców do myślenia o jego stanie i przeciwdziałania znacznym wzrostom. Nasz system czujników smogu pozwala rozpowszechniać wyniki zarówno w rzeczywistości online (aplikacja Syngeos, aplikacja Kanarek, strona www) jak i offline ( zewnętrzne tablice LED, wewnętrzne monitory edukacyjne). W przypadku dzieci, szczególnie dobrym rozwiązaniem są monitory edukacyjne, wiszące w szkołach. To właśnie one przypominają, że należy pamiętać o jakości powietrza i kondycji szeroko pojętego środowiska, podejmując wybory z życia codziennego.
Kierujemy nasze siły w stronę edukacji dlatego, iż mamy mocne przekonanie, że przyniesie ona lepsze efekty niż prawne restrykcje, ponieważ stworzy wewnętrze przekonanie o słuszności prośrodowiskowych rozwiązań a nie będzie ich wymuszać pod groźbą kar.