Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Smog – jak powstaje i dlaczego nam szkodzi

Smog to zjawisko atmosferyczne, które powstaje na skutek uwalniania zbyt dużych ilości szkodliwych substancji, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Zazwyczaj stanowi połączenie mgły, dymu z kominów i spalin. Czasem widoczny gołym okiem, często niezauważalny, ma silne działanie alergizujące i co ważne, może powodować szereg poważnych schorzeń, zaliczanych do tzw. chorób cywilizacyjnych. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed nami!

smog

Przyczyny powstawania smogu

Piece opalane paliwem stałym, spaliny samochodowe czy efekty działania zakładów przemysłowych, to główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Szczególnie szkodliwym procederem jest zaś niedozwolone spalanie śmieci. Jeżeli połączymy je ze specyficznymi warunkami pogodowymi czy ukształtowaniem terenu, to warstwa smogu, może okazać się szczególnie uciążliwa.

Tego typu zjawiska atmosferyczne, są dzielone na dwa typy

  • Smog Londyński, czyli taki, który występuje zazwyczaj od listopada do marca i jest powiązany z niską emisją oraz obecnością trudno opadających pyłów
  • Smog typu Los Angeles, może pojawiać się w miesiącach letnich, na skutek dużej ilości spalin, które ulegają reakcjom fotochemicznym

W Polsce częściej mamy do czynienia ze smogiem londyńskim. Jego skala – biorąc pod uwagę raporty obejmujące cały kontynent, jest wyjątkowo wysoka. Zjawisko towarzyszy ściśle okresowi grzewczemu i często, kilkukrotnie przekracza stężenia dopuszczalne, w miesiącach zimowych.

 

Dlaczego smog nam szkodzi?

Szkodliwość tego zjawiska, przejawia się w przedwczesnych zgonach oraz znacznej predyspozycji do zapadania na choroby cywilizacyjne. Jak podała (w październiku 2019 roku) Europejska Agencja Środowiskowa, co 10 Polak zmarł w roku 2016 przedwcześnie z powodu smogu a kolejne lata pokazują tendencję wzrostową tego zjawiska. Szczególnie szkodliwe są pyły PM 2,5 oraz PM 10 czy rakotwórczy benzo(a)piren. Te i inne składniki smogu, docierają do naszego krwioobiegu, powodując liczne schorzenia, pośród których, szczególnie często występującymi są:

  • Niewydolność oddechowa
  • Obniżona odporność
  • Choroby układu nerwowego
  • Choroby układu krążenia
  • Alergie i astma
  • Zwiększona liczba zachorowań na nowotwory

Grupami szczególnie narażonymi na efekty negatywnego oddziaływania smogu są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Ponadto, zjawisko to źle wpływa na środowisko naturalne – rośliny i zwierzęta. O tym, jak skutecznie chronić się przed smogiem i postępować w przypadku jego występowania, przeczytacie TUTAJ.