Syneos App

SYNGEOS

Nasze powietrze

Zainstaluj

Zieleń w miastach sposobem na poprawę jakości powietrza

Idea betonowania obszernych przestrzeni miejskich, coraz prężniej jest wypierana przez różnorodne pomysły zazieleniania - nie tylko skwerów ale także dachów, ścian i innych, mniej oczywistych przestrzeni. To nie tylko zabieg estetyczny ale także dbałość o czystsze powietrze. Z zainteresowaniem przyglądamy się temu trendowi, kibicujemy mu mocno i promujemy wśród naszych klientów – świadomych ekologicznie samorządowców.

 

Zieleń w miastach sposobem na poprawę jakości powietrza

Od Londynu po Tygrysy Azjatyckie

Wertykalne ogrody w Londynie, czy nowoczesne wieżowce pełne zieleni w krajach azjatyckich - to kierunek na przyszłość, który powinniśmy obrać. Wykorzystywanie powierzchni pionowych, rozwiązuje konflikt pomiędzy funkcjonalnym przeznaczeniem gruntu (ciągi komunikacyjne) a koniecznością wspierania walki ze smogiem. Czujniki jakości powietrza, wykorzystywane w naszym systemie potwierdzają to, że sąsiedztwo terenów zielonych, pozytywnie wpływa na mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

Ogrody Społeczne

Taka wersja zazieleniania miasta to inicjatywa oddolna, organizowana przez różnego typu stowarzyszenia czy grupy sąsiedzkie. Wykorzystane w ten sposób dachy, przestrzeń publiczna czy tereny poprzemysłowe, oferują zwielokrotnioną korzyść, oprócz dostarczania ekologicznych warzyw i owoców, integrują lokalną społeczność, uczą proekologicznych nawyków i jednocześnie, dostarczają roślin, które produkują tlen. Samorządy także mogą wpisywać się w ten trend, organizując miejskie ogrody społeczne czy wprowadzając inne akcje promocyjne. Ciekawym tego przykładem jest możliwość zaopiekowania się przez mieszkańców donicą miejską – jak to ma miejsce np. w Katowicach. Osoby bądź firmy, zainteresowane adopcją takiej donicy, otrzymują nasiona i kompost. Taka donica zostanie opatrzona tabliczką z informacją, kto jest jej opiekunem (dobra opcja promocyjna). Nasiona zaś zostały w taki sposób skomponowane, by powstała nanołączka kwitła długo i obficie.

Zgodnie z wyliczeniami naukowców z NASA, wykonanymi w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych, optymalną proporcją dla miasta jest stan, kiedy tereny zielone pokrywają co najmniej 65% jego terenu. Biorą pod uwagę budowę współczesnych metropolii, jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego też, tak istotnym okazuje się zagospodarowanie każdej przestrzeni dla nasadzania roślin. Ich obecność nie tylko oczyszcza powietrze ale jest w stanie także zahamować przepływ hałasu – co ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców terenów sąsiadujących z większymi trasami drogowymi czy obszarami przemysłowymi. Innowacyjne spojrzenie na proces planowania urbanistyki miejskiej, również jest w stanie efektywnie wykorzystać zieleń – dla właściwej kompozycji, perspektyw widokowych czy nowatorskich rozwiązań architektonicznych.

 

Jakość powietrza nadal nie jest priorytetem

Pomimo, iż czujniki jakości powietrza Syngeos można znaleźć już w blisko 300 gminach na terenie naszego kraju, świadomość problemu smogu nadal nie ma takiej siły przebicia, na jaką zasługuje. Kiedy dochodzi do podejmowania strategicznych decyzji rozwojowych miast, kwestia jakości powietrza schodzi na dalszy plan. Oczywiście, wiele z już współpracujących z nami samorządów, aktywnie podeszło do kwestii poprawy stanu środowiska na swoim terenie, ale najczęściej ma to miejsce po dłuższej analizie wyników, których wykresy, znacznie mocniej przemawiają do wyobraźni mieszkańców i włodarzy, niż wiedza teoretyczna z zakresu wpływu smogu na jakość życia.